top of page

Er det trygt å kjøre med slitte bremser?


Det er en vanlig oppfatning at bilen din er så god som bremsene. Slitte bremser er en sikkerhetsrisiko og kan svekke effektiviteten av bilen din betydelig. Men hvor farlig er det egentlig, og hva er tegnene på at du trenger en utskifting?


Hva er tegnene på slitte bremseklosser?


Det finnes flere tegn som indikerer at bremseklossene dine kan være slitte. Det mest åpenbare tegnet er en skurrende eller knirkende lyd som kommer når du bruker bremsene. Dette er et resultat av at bremseklossenes kopplinger har blitt så tynne at metallet under eksponeres når du bremser.


En høy, metallisk skrape-lyd når du bremser, betyr også at bremseklossene har slitt seg ned til metallet. Hvis du hører denne lyden regelmessig når du bremser, bør du umiddelbart få sjekket bremseklossene dine.


En annen indikator på utslitte bremseklosser er om bremsene føles ustabile når du bruker dem. For eksempel kan bilen dra til en side når du bremser, eller bremsene kan virke usammenhengende og ristende.


Kan du kjøre med slitte bremser?


Teknisk sett kan du kjøre med slitte bremser, men det er ikke trygt. Bremsene er en av de mest vitale delene av bilen din når det gjelder sikkerhet, og å kjøre med slitte bremser øker risikoen for kollisjoner betydelig.


Hvor lenge kan jeg kjøre med slitte bremseklosser?


Hvor lenge du kan kjøre med slitte bremseklosser avhenger av mange forskjellige faktorer, for eksempel hvor ofte og hvordan du kjører, samt hvor slitt bremseklossene er. Hvis du svært sjelden bruker bilen din, og bare kjører på rolige, landlige veier, kan du kanskje kjøre litt lenger med slitte bremser enn hvis du kjører mye på travle bygater. Men som hovedregel bør du få reparert eller erstattet slitte bremseklosser så snart som mulig for å unngå unødvendige risikoer.


Hva gjør at bremsene slites ut?


Det er flere faktorer som kan føre til at bremsene dine slites ut. Noen av de vanligste inkluderer:


  • Høy kjørehastighet: Jo høyere hastighet du kjører med, jo mer slitt blir bremsene dine. Høy hastighet betyr mer energi som må absorberes av bremsene hver gang du bremser, noe som kan fremskynde slitasje.

  • Hyppig hard bremsing: Hvis du ofte bremser hardt, kan dette også fremskynde slitasjen på bremseklossene dine.

  • Kjøring i sterkt kupert terreng: Kjøring i fjellene eller kupert terreng kan være tøft på bremsene dine, da du ofte må bremse for å redusere hastigheten når du kjører nedoverbakke.


I lys av alt som er nevnt ovenfor, anbefales det sterkt å investere i regelmessige inspeksjoner og vedlikehold av bremsene dine for å forhindre alvorlig skade eller ulykke som et resultat av slitte bremser.


Å sørge for at bilen din mottar en stor service, der bremsene inspiseres og vedlikeholdes, kan være en verdifull investering i bilens langsiktige ytelse og din personlige sikkerhet. Du kan bestille en Stor service hos Ringen Bilverksted her.

Comments


bottom of page