top of page

Hvorfor regelmessig oljeskift er viktig for bilens helse


Servicerutiner for bilen er noe vi ofte ikke tenker over før varsellampen lyser på dashbordet. En av de viktigste servicerutiner vi foretar oss er oljeskift. Men hvorfor er egentlig et regelmessig oljeskift så viktig for bilens helse? La oss forklare.regelmessig oljeskift
regelmessig oljeskift


Hva er oljeskift og hvorfor er det viktig?


For at bilens motor skal holde seg i best mulig stand, er det nødvendig med hyppige oljeskift. Det er fordi oljen i motoren fungerer som et smøremiddel for bilens mange bevegelige deler. Når oljen er frisk og ren, sørger den for at alt glir jevnt og reduserer friksjonen som ellers kan bygges opp.


Oljen i motoren spiller en uunnværlig rolle i bilens helse, og dette er grunnen til at regelmessig påfylling og utskiftning er så viktig.


Livsnødvendig smøring og kjøling


Motoroljen i bilen har flere viktige funksjoner. Den smører motoren og hindrer at delene gnisser mot hverandre. Uten denne smøringen, vil delene i motoren gni mot hverandre, noe som fører til høy temperatur og slitasje som over tid kan skade motoren alvorlig.


I tillegg fungerer motoroljen som en kjølevæske ved å transportere varme bort fra motorens komponenter. Dette bidrar til å opprettholde motorens temperatur på et optimalt nivå, og forhindre overoppheting.


Rengjøringsjobben


Foruten å bidra til smøring og kjøling, spiller motoroljen også en viktig rolle i å holde motoren ren. Når oljen sirkulerer gjennom motoren, vil den ta med seg smuss og andre partikler. Dette bidrar til å forebygge oppbygging av avleiringer i motoren.


En regelmessig oljeservice hos oss på Ringen Bilverksted vil sørge for at denne viktige komponenten i bilens helse blir ivaretatt.


Forlenger levetiden


Et regelmessig oljeskift er også en investering i bilens fremtid. Ved å ta vare på motoren gjennom nødvendig vedlikehold som oljeskift, bidrar du til å forlenge levetiden til bilen. Det vil selvsagt variere mellom bilmerker, modeller og kjøremønster, men generelt anbefales det å skifte motorolje hver 15 000 kilometer, eller minst en gang i året.


Unngå kostbare reparasjoner


Hvis man forsømmer oljeskifte kan det lede til omfattende motorskader. Oljen vil over tid bli mindre effektiv, og kan forårsake slitasje på motordelene. Dette kan etter hvert lede til kostbare reparasjoner, og i verste fall en motor som må skiftes helt ut.


Et regelmessig oljeskift er essensielt for å opprettholde bilens helse, og et nødvendig skritt for å sørge for at bilen din går som den skal.


Vi på Ringen Bilverksted er klare til å ta hånd om dette viktige vedlikeholdssteget på bilen din. Vår profesjonelle og dyktige mekanikere sørger for at bilen er i trygge hender, og vi tilbyr oljeskift i vår oljeservice.Comments


bottom of page