top of page

Miljøpolicy for Ringen Bilverksted AS

Å drive et bilverksted vil alltid være en utfordring med tanke på miljøet. Det vil være mange forbruksvarer, til tider mye utslipp, og en god del kjemikalier i bruk. Allikevel ønsker vi å vise at vi bryr oss om miljøet vårt og at vi bidrar med det vi kan for å holde byen vår grønn og ren.

Ringen Bilverksted AS har utarbeidet en miljøpolicy som beskriver hvorfor og hvordan dette gjennomføres. I tillegg har bedriften satt seg interne miljørettede mål for 2020. 

• Ringen Bilverksted AS legger vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Miljø er derfor et prioritert satsningsområde for bedriften. Bedriften skal ta ansvar for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø.

• Ringen Bilverksted har som miljøvisjon å «jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er et fremtidsrettet bilverksted.»

• Bedriften skal være proaktiv og kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner i tillegg til å følge lovkrav. Miljøarbeidet er forankret i styringsprosesser i bedriften og følges opp regelmessig igjennom mål, planer og rapportering.

• Kunder, eier, medarbeidere og leverandører er hoved-interessentene i bedriftens miljøarbeid. Samtlige interessentgrupper skal ivaretas i miljøstrategien.

Dersom du har ideer til hvordan vi som bilverksted kan bidra til å kjempe for miljøet ber vi deg ta kontakt på post@ringenbilversted.no

bottom of page